ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ

Η επιχείρηση ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Ε «Peter Sport» ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο της δράσης “Digi Retail” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης