Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

 

1.Προσωπικά Δεδομένα
 
Για την χρήση των υπηρεσιών και την παραλαβή των αγαθών που είναι διαθέσιμα μέσω της petersport.gr είναι αναγκαία η καταχώρηση από τους χρήστες στοιχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 
Η εταιρεία δύναται να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Πρέπει να διευκρινιστεί σε αυτό το σημείο πως η εταιρία δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των χρηστών της. Συνεπώς τα προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται σε οποιοδήποτε σημείο της petersport.gr προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της εκάστοτε αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από κάποιον τρίτο χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν.2472/1997,  Ν.3471/2006 και 4070/2012 που διέπουν την προστασία και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά μετά των ανάλογων ενημερώσεων-τροποποιήσεων. Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών τηρούνται με ασφάλεια και με σεβασμό προς την ιδιωτικότητα του καθενός.
 
Τα προσωπικά στοιχεία, ή μέρος αυτών, που δηλώνονται στην ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό για την εκπλήρωση του σκοπού των υπηρεσιών που παρέχονται. Η εταιρεία έχει την ρητή συγκατάθεση των χρηστών/πελατών της να μεταβιβάσει στοιχεία τους σε φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα όταν καθίσταται αναγκαίο για την υλοποίηση των υπηρεσιών καιλήψη των αγαθώναπό τους χρήστεςπου θα τα ζητήσουν και για να εκπληρώσει τον σκοπό ηλεκτρονικής επικοινωνίας των δύο μερών και πάντα υπό τις προϋποθέσεις του Ν.3471/2006 και του 4070/2012. Στοιχεία του αρχείου δύναται να κοινοποιηθούν επίσης στις αρμόδιες δικαστικές , αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές  μετά από νόμιμο αίτημα τους δυνάμει των εκάστοτε ισχύοντων νομοθετικών διατάξεων. Το παραπάνω δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση το δικαίωμα του χρήστη για ενημέρωση και αντίρρηση που προβλέπεται από τις διατάξεις των Ν.2472/1997, Ν.3471/2006 και 4070/2012 περί του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών για τα προσωπικά δεδομένα.
 
 
2. Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, και διαγραφής προσωπικών δεδομένων
 
Οι χρήστες έχουν ανά πάσα στιγμή την δυνατότητα πρόσβασης και διόρθωσης-μετατροπής των προσωπικών δεδομένων τους, τα οποία οι ίδιοι έχουν καταχωρήσει κατά την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα μέσω της πρόσβασης στον λογαριασμό τους (account).
 
Περαιτέρω, οι χρήστες που επιθυμούν να διαγραφούν από μέλη της ιστοσελίδας, δύναται να ζητήσουν οποιαδήποτε στιγμή και την διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από αυτή επικοινωνώντας με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας και παρέχοντας τις πληροφορίες που θα τους ζητηθούν.
Αυτόματη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, γίνεται σε 3 χρόνια από την εταιρεία PETER SPORT , για λόγους ασφαλείας.

 

3.Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων.
 
Κατά την εγγραφή του επισκέπτη, το PETER SPORT συλλέγει προσωπικά δεδομένα, όπως : όνομα, επώνυμο, ηλικία, χώρα, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση e-mail, διέυθυνση, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα. Αυτά τα δεδομένα τα συλλέγει το PETER SPORT για τους εξής λόγους:

Την ενημέρωση των χρηστών, για την εξέλιξη της παραγγελίας τους.
Την ενημέρωση τους σχετικά με νέα της εταιρείας.
Την υποβολή βιογραφικού για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας.

4.Δημοσιοποίηση Προσωπικών Δεδομένων.
 
Το PETER SPORT δεσμεύεται να μην προβεί στην πώληση, ενοικίαση ή με οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών, σε κανέναν τρίτο φορέα.Το PETER SPORT μπορεί να διοχετεύει προσωπικά δεδομένα σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:
 Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών-χρηστών για την διοχέτευση προσωπικών δεδομένων, όταν αυτή καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών. 


5.Analytics
  
Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics, Google Analytics, Facebook Analytics. Μέσω των υπηρεσιών αυτών κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr , Google.gr , Facebook.com , ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτών των υπηρεσιών καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του κάθε ιστοτόπου ξεχωριστά.